blogg.inspektionsverket.se

blogg.inspektionsverket.se

Grängesberg del 1

GruvindustriSkapad av kristofer lör, januari 12, 2008 20:31:07

Kort historik
Redan år 1366 talades det om malm från ”Grenge”, men om det bedrevs gruvverksamhet i området redan innan är oklart. Till en början bröts malmen endast i kortare perioder och oftast under sommaren. Kronan tog malmen som skatt av de som brukade jorden i området.

Den forsforrika malmen var lättbruten men svårbearbetad, vilket resulterade i låga priser och medförde att det i området bitvis rådde brytförbud under stora delar av 1600- och 1700- talen. I slutet av 1800- talet infördes ”Thomasprocessen” som innebar att malmen äntligen blev lätthanterlig. Priserna steg och vid sekelskiftet var Grängesbergsbolaget Sveriges mest lönsamma företag.

Gruvdriften var länge en av landets viktigaste inkomstkällor, men i början av 1950- talet blev konkurrensen från gruvor i utlandet kännbar, och i slutet av 1960- talet var den ett faktum. Malmpriserna föll och Sverige upplevde en kris. Många av bergslagens gruvor tvingades stänga då verksamheten inte längre var lönsam. Gruvan i Grängesberg var en av de få som kvarstod, men även den gick mot sitt slut. Den 28 december 1989 skakades berggrunden av en dynamitladdning för sista gången. I januari året därpå lämnade den sista lasten malm Grängesberg. En epok hade gått i graven.

De följande åren kom ortens folkmängd att fortsätta sjunka tillsammans med antalet arbetstillfällen. Grängesberg har idag omkring 3500 invånare, och är en ort på tillbakagång. Även om det har gått utför, så finns ljusglimtar som är värda att nämna, så som Spendrups bryggeri och Filmberget.

Blog Image Centralschaktets lave. | Foto: Kristofer


Blog ImageGruvkontoret i sin strama kostym. | Foto: Kristofer

Blog ImageEntré till gruvområdet. | Foto: Kristofer


Blog Image Ingen aning, men fint var det. | Foto: Klingen

Blog Image Exportfältet, idag ekande tomt. | Foto: Kristofer


Blog ImageDet gamla maskinhuset som enligt planerna skall bli ett svenskt Louvren. | Foto: Klingen


Blog Image Majestätisk entré. | Foto: Klingen


Blog Image..men vi vill så gärna. | Foto: Klingen


Blog ImageBråda tider för glasmästare Sven. | Foto: Klingen

Det gamla Grängesberg
Då gruvan ständigt växte tvingades man flera gånger att flytta enskilda byggnader, men ibland även delar av orten. Under 1970- talet genomförde man en flytt av stadens centrum 500 meter österut.
Platsen för det gamla Grängesberg är idag ett ruinernas stad, väl skymda i snår och skog. Rasrisk råder och området är inhägnat. Kvar finns bland annat runinerna efter den jättelika trefasstationen och den gamla gruvstugan.

Blog ImageSveriges första trefasanläggning, uppförd 1893. | Foto: Kristofer

Blog ImageIdag bara en ruin men lika ståtlig nu som då. | Foto: Klingen

Blog Image Vacker interiör. Beträdes på egen risk. | Foto: Kristofer


Blog ImageHär var det trasigt.. taket alltså. | Foto: Kristofer


Blog ImageVackert, hade det varit idag hade det endast varit en betongklump. | Foto: Kristofer


Blog Image Bråda dagar för elektrikern Sven. | Foto: Klingen


Blog Image Luftig lägenhet i flera etage. | Foto: Kristofer


Blog Image Himmelssäng i ordets rätta bemärkelse.| Foto: Kristofer


Blog Image Ett rum med sjöutsikt. | Foto: Kristofer


Blog ImagePå ruinens brant. | Foto: Kristofer

Blog Image Karl-Johans gruvstuga. | Foto: Johan


Blog Image Grått tegel, senaste mode i ruinernas stad. | Foto: Kristofer


Blog Image Sedan länge lämnat åt sitt öde...| Foto: Kristofer

  • Kommentarer(7)//blogg.inspektionsverket.se/#post2